MESAJUL PRESEDINTELUI ROMÂNIEI:

Dragi români,

În mandatul de Preşedinte al României mi-am asumat demersul „România Educată” ca proiect național. În cadrul acestuia, am demarat o amplă consultare publică pe tema educaţiei şi cercetării româneşti, domenii pe care le consider definitorii pentru viitorul nostru.

La baza oricărei reforme, strategii, legi sau norme de aplicare stau oameni. Suntem peste 4 milioane de elevi, studenți, cadre didactice și cercetători. Dacă adăugăm familiile şi potenţialii angajatori vorbim deja despre jumătate din populaţia ţării direct implicată și vizată de situația sistemului de învățământ. Nu în ultimul rând, cred că întreaga societate are un interes legitim în a contribui la evoluţia educaţiei şi cercetării româneşti. De aceea, îmi doresc de la bun început ca priorităţile pe care le asumăm în cadrul acestui proiect să vină de la dumneavoastră, de la cei direct implicaţi şi interesaţi.

Vă invit astăzi să completaţi primul formular de consultare online pe care îl vom folosi în etapa 2016-2017 a proiectului „România Educată”.

În 2016 vă propun să construim împreună o viziune și un set de obiective de țară pe măsura ambițiilor noastre ca stat modern. Ele vor fi urmate în 2017 de o strategie și un plan operațional care să ilustreze traseul pentru a ajunge unde ne-am propus. Demersul se va finaliza în 2018, când, prin promovarea un mix legislativ coerent, să dăm tot împreună startul reformei pentru „România Educată”.

Vă asigur că aveți în mine un partener angajat, dar dumneavoastră tuturor vă va reveni misiunea cea mai grea - de a dezbate, armoniza și aplica.

Vă mulțumesc pentru implicare şi vă invit încă o dată să completaţi formularul online de consultare pentru „România Educată”.

Cu apreciere,

Klaus Iohannis
Preşedintele României


DESPRE FORMULARUL DE CONSULTARE:


Această consultare exploratorie este menită să identifice posibile soluții de adaptare a educaţiei româneşti la tendinţele naţionale şi globale la orinzontul anului 2030. Răspunsurile vor fi utilizate în construcţia mai multor scenarii dezirabile cu privire la viitorul educaţiei din România anului 2030. Aceste scenarii, alternative sau complementare, vor fi din nou supuse unei consultări publice, în funcție de rezultatul căreia, principalele scenarii alese de respondenți vor fi asamblate într-o viziune unitară.


Această etapă a consultării s-a încheiat. Ne puteți transmite în continuare opiniile și sugestiile dumneavoastră pe adresa contact@romaniaeducata.eu. Vă mulțumim!


DESPRE ROMÂNIA EDUCATĂ:


„România educată” este proiectul național al Președintelui României care reprezintă începutul reașezării societății pe valori, dezvoltarea unei culturi a succesului bazată pe performanță, muncă, talent, onestitate și integritate.

În acest sens, în perioada 2016-2018, Administrația Prezidențială derulează o amplă dezbatere publică privind educația și cercetarea din România, structurată în trei etape:

 • Prima etapă (2016-2017) va fi dedicată unei dezbateri ce își dorește să antreneze întreaga societate în construirea unei viziuni pe termen lung privind sistemul național de educație și cercetare, viziune care să sprijine apoi identificarea opțiunilor strategice ale României şi transformarea lor în obiective de țară.

  Viziunea “Romania educată” va oferi o imagine dezirabilă şi realistă asupra sistemului de educaţiei din România, o imagine pe care ne-o asumăm ca reper al reformei sistemului şi al trasformării României.
  Abordarea utilizată pentru construcția viziunii este de una de tip foresight, respectiv:
  • Participativă, cu implicarea expertilor, actorilor cheie şi a societăţii în general;
  • Prospectivă, vizând anticiparea şi racordarea la tendinţele şi transformările din societate;
  • Sistematică - prin utilizarea unor tehnici de dezbatere structurate, faţă în faţă şi online, atât pentru înţelegerea situaţiei actuale, cât şi pentru explorarea soluţiilor posibile şi construcţia consensului asupra opţiunilor dezirabile;
  • Sistemică - prin considerarea interdependenţelor dintre direcţiile de actiune propuse şi a impactului acestora asupra sectoarelor de educatie și cercetare;
  • Orientată spre actiune - întreaga construcţie vizează identificarea direcţiilor de acţiune, care trebuie să înceapă în perioada imediat următoare.


 • A doua etapă (2017) va porni de la viziunea și obiectivele asumate anterior, pentru a creiona o strategie și un plan operațional pentru educație și cercetare.

 • A treia etapă (2018) implică elaborarea unui mix de politici publice clare, a unui model de guvernanță pentru sectorul educație și cercetare și, în măsura în care este necesară, susținerea unei eventuale reașezări normative.